CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới đợt 1 năm 2019

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới đợt 1 năm 2019

Ngày đăng bài: 26/03/2019
Sáng ngày 25/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đak Pơ đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kết nạp đảng viên đợt 1 năm 2019. 
image2.JPG

Tham gia khóa học có 52 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ 25/3 đến ngày 29/03/2019, các học viên được học 2 phần: Phần 1 là bồi dưỡng kết nạp Đảng; Phần 2 là giáo dục đạo đức cách mạng. Trong phần 2 các học viên sẽ được học 5 bài và 4 chuyên đề. 5 bài học đó là: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 4 chuyên đề đó là: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thông qua lớp học nhằm giúp cho những học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những chủ trương, đường lối đổi mới của đất nước. Qua đó xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các thế lực thù địch. Phấn đấu, rèn luyện để sớm  được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lan Anh – TTVHTT&TT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275