CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Huyện Đak Pơ tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Đak Pơ tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng bài: 02/04/2019

Sáng 01/4/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn Đak Pơ đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thành viên Ban Chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên thị trấn.


dieu-tra-dan-so-1.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Hơn nhấn mạnh: Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn huyện. Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, làm cơ sở trong việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Qua việc Tổng điều tra dân số sẽ thấy được chất lượng, sự thay đổi dân số trên địa bàn huyện so với năm 2009 và nhu cầu về nhà ở của người dân. Đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở ứng dụng triệt để và gia tăng lớn nhất quy mô về sử dụng công nghệ thông tin, từ thu thập phiếu điều tra, sử dụng các thiết bị đến quá trình tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá số liệu, lưu trữ báo cáo sơ bộ và báo cáo tổng thể. Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động - việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng điều tra, tích cực hưởng ứng và tăng cường công tác phối hợp, vận động nhân dân hợp tác trong việc cung cấp thông tin để thực hiện tốt các hoạt động của Tổng điều tra. Các Điều tra viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm đúng quy trình, tiến độ, quyết tâm thực hiện với mức độ, hiệu quả cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Đak Pơ.

dieu-tra-dan-so-2.jpg

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng tham gia lễ diễu hành và Điều tra viên đã tiến hành thu thập thông tin, phỏng vấn tại một số hộ gia đình thuộc Tổ dân phố 2 và Tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ.
 
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275