CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Huyện Đak Pơ hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024

Huyện Đak Pơ hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng bài: 01/04/2019
Tính đến ngày 30/3/2019, 8/8 xã thị trấn đã tiến hành xong Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An được chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau đại hội điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định.
Tính đến ngày 30/3/2019, 8/8 xã thị trấn đã tiến hành xong Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An được chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau đại hội điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định.

MT1.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An tổ chức Đại hội điểm

MT2.jpg
UBMT xã Tân An khen thưởng các tập thể cá nhân trong nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, quá trình diễn ra Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo và đúng nguyên tắc về trình tự, thủ tục, cơ cấu thành phần hợp lý, đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng. Có 6/8 đại biểu tái đắc cử và 2/8 đại biểu đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Qua đại hội Mặt trận các xã, thị trấn đã tiến hành hiệp thương cử 260 đại biểu vào ủy viên Ủy ban, trong đó : 66 vị là nữ, 90 vị là người ngoài đảng, 78 vị là người dân tộc thiểu số, 22 vị thuộc các tôn giáo. Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã đã hiệp thương cử 57 đại biểu chính thức và 8 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024.

MT3.jpg
Ủy ban MTTQ xã An Thành ra mắt ủy viên Ủy ban và Đại biểu dự Đại hội cấp trên

MT4.jpg
Đoàn các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội MTTQ xã Cư An

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị về quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam.
Hiện nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2019.
                                                                                      Mỹ Linh – UBMT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275