CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018

Họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018

Ngày đăng bài: 12/09/2018
Chiều ngày 11/9/2018, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo, đến nay vụ mùa đã gieo trồng được 16.520,5 ha cây trồng các loại, đạt 102,1% kế hoạch; chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được tăng cường; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018. Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, lũy kế giải ngân đạt 29.799,545 triệu đồng, đạt 56,46% KH; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 16.098,94 triệu đồng, đạt 73,18% KH; các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt việc cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tổ chức khai giảng, giảng dạy theo kế hoạch thời gian năm học 2018-2019; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường, đã khám khám chữa bệnh cho 3.100 lượt người, duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông, lồng ghép với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa có chuyển biến tích cực; số thu các loại thuế đạt thấp, nhất là thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ; công tác bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp độ ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hợp đồng giáo viên ngành giáo dục phục vụ cho năm học 2018-2019 thực hiện chậm; ...
Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian tới.  

Hop-TVUB-thang-9-(2).jpg

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường yêu cầu các cơ quan, ban ngành tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh trắng lá mía, không để xảy ra trên diện rộng; tiếp tục vận động thành lập hợp tác xã, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn; hoàn thành kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán theo kế hoạch năm 2018; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp thu thuế, thu các khoản thuế nợ đọng; tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh ở người; tập trung ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, vận động học sinh đến trường; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân….
Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275