CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2016

Họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2016

Ngày đăng bài: 06/05/2016
Chiều ngày 06 tháng 5 năm 2016, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2016 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, 02 ban HĐND huyện, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện, các thành viên UBND huyện.

IMG_0004-(1).JPG

Theo Báo cáo của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội huyện tháng 4/2016 tiếp tục ổn định, cụ thể một số kết quả đạt được như sau: Vụ đông xuân 2015-2016 đã gieo trồng được 6.149,3 ha cây trồng các loại, đạt 93,7% kế hoạch. Cây mía thu hoạch được 7.493 ha, đạt 99% diện tích. Đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát triển bình thường, dịch bệnh chưa xảy ra. Hoàn thành việc lập các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, chọn đơn vị đủ năng lực để triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2016; đến nay đã khởi công thi công 09 công trình. Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đảm bảo tiến độ, đã thu được 7.121,5 triệu đồng, đạt 32,97% KH. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quan tâm, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được chỉ đạo thực hiện tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Tình hình nắng hạn vẫn còn diễn ra gay gắt, đến nay đã có 1.289,27 ha cây trồng các loại bị thiệt hại, xảy ra 02 vụ cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 3,1 ha, tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong dân diễn ra nhiều nơi. Tiến độ thực hiện các dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã còn chậm. Học sinh bậc trung học cơ sở bỏ học nhiều. Tội phạm liên quan đến ma túy có chiều hướng gia tăng.
Tại cuộc họp các đại biểu tập trung bàn biện pháp khắc phục các khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như sau: Tập trung khắc phục các thiệt hại do nắng hạn, không để dân thiếu nước sinh hoạt; hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ đông xuân, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, các nguồn vốn sự nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo các trường tổ chức tốt kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, tổng kết năm học 2015-2016, chuẩn bị nhân sự cho năm học tới. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẳn sàng chiến đấu theo quy định, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa bão; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.
                                   Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275