CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018

Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018

Ngày đăng bài: 09/11/2018
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2018, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì họp thành viên UBND huyện phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018. Tham dự cuộc họp có đại diện các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; các thành viên UBND huyện.
4950fbea4b7cab22f26d.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện, trong tháng 10 năm 2018 tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định; kết thúc vụ mùa đã gieo trồng được 16.332,9 ha cây trồng các loại, đạt 100,94% so với kế hoạch; các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến độ, đến nay giải ngân vốn đạt 70,5%; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường tiếp tục được quan tâm, thực hiện tích cực; thu ngân sách trên địa bàn được 18.732,62 triệu đồng, đạt 85,15% kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tiếp tục được tăng cường, duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông, lồng ghép với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Khối lượng, số lượng các công việc, nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm, chưa hoàn thành trong năm 2018 còn khá nhiều; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa được quan tâm, triển khai còn chậm; công tác thống kê, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các ngành, các địa phương chưa tốt…
Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phối hợp với Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như sau: Khẩn trương hướng dẫn nông dân thu hoạch nhanh gọn vụ mùa 2018, tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đăng ký theo kế hoạch 2018; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để dập dịch sốt xuất huyết, không để lan rộng trên địa bàn; tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11; thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275