CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng bài: 29/06/2018
Ngày 29/6/2018, Ban Bí Thư Trung ương Đảng khóa XII tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đầu cầu chính ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu chính của Trung ương.
Tại điểm cầu chính của Tỉnh ủy Gia Lai (Hội trường 2-9, thành phố Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kết nối trực tuyến đến 18 điểm cầu của 17 huyện, thị xã, thành phố và Bộ Chỉ huy biên phòng trong toàn tỉnh cùng tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, với 2.150 cán bộ, đảng viên tham dự. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh.

IMG_0597.JPG
IMG_0604.JPG

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính của huyện Đak Pơ là đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đak Pơ còn có hơn 140 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan trực thuộc huyện và các đơn vị trực thuộc tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; mặt trận và các đoàn thể huyện; báo cáo viên Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
Hội nghị quán triệt nội dụng 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bọ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải ccsh chính sách bảo hiểm xã hội.
Thông qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm vững và nhận thức đúng đắn, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, cá nhân người đứng đầu cần tập trung triển khai việc học tập, quán triệt ở địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.
Trương Thị Trúc Hà-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275