CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp lần thứ Tư - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp lần thứ Tư - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 26/12/2017
Sáng ngày 26/12/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp lần thứ Tư - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. 
HN-giao-ke-hoach-1.jpg

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách được giao, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tập trung thảo luận các giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác phòng chống hạn cho cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, triển khai có hiệu quả cánh đồng lớn, cánh đồng kỹ thuật cây mía và công tác xây dựng nông thôn mới; giải pháp thực hiện thu chi ngân sách; biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018….
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường nhấn mạnh: Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội còn những tồn tại hạn chế, Giá bán một số mặt hàng nông sản không ổn định đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; số thu cân đối điều tiết ngân sách huyện hưởng đạt thấp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa có nhiều chuyển biến tích cực, một số địa phương triển khai chưa quyết liệt, chưa mang lại hiệu quả cao… Năm 2018, theo dự báo tình hình sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy, yêu cầu các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp của huyện vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự thống nhất cao; dự toán thu chi ngân sách phải đảm bảo bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nuôi dưỡng, phát triển và quản lý tốt các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; khai thác các nguồn thu và thu hồi nợ đọng; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiền lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ được giao..., tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275