CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Ngày đăng bài: 27/11/2019
Sáng ngày 27/11/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện TT HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
 
78088436_2235763056716978_1296419716335665152_n.jpg
Năm 2019, UBND huyện tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện không được thuận lợi nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQVN và các đoàn thể huyện, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì ổn định, kết thúc năm, UBND huyện dự ước thực hiện đạt và vượt 15/19 chỉ tiêu, không đạt 04/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện được 2.037,066 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 7,58% so với cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch phù hợp, nông - lâm - thủy sản chiếm 48,35%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,10%, thương mại - dịch vụ chiếm 17,55%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,289 triệu đồng, bằng 107%KH, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 22.870,5 ha, đạt 98,24%KH; không để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn; tổng giá trị công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng so với cùng kỳ; tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, trong năm, có 07 doanh nghiệp và 03 hợp tác xã được thành lập mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện được 23.305 triệu đồng, đạt 106,39% dự toán tỉnh giao và đạt 101,74 dự toán HĐND huyện giao; thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ; triển khai kịp thời các nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; chỉ đạo lồng ghép nhiều nguồn vốn, chương trình để thực hiện công tác giảm nghèo, đến cuối năm, toàn huyện còn 680 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,22%; 1.036 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,48%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2018.

78122774_2235763040050313_2252811686505349120_n.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả, cố gắng của tập thể UBND huyện trong năm 2019. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung trọng tâm sau: Tập trung hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ mùa và gieo trồng vụ đông xuân 2019-2020; chú trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật lâm nghiệp. Xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả chương chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất các trường học; thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
                             Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275