CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tập huấn đối với người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

Hội nghị tập huấn đối với người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

Ngày đăng bài: 24/11/2017

Ngày 23/11/2017, Phòng Dân tộc huyện đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức cho 34 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 trên địa bàn huyện.


tap-huan-nguoi-co-uy-tin-1.jpg

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Phòng Dân tộc huyện đã nêu mục đích việc mở lớp tập huấn, nhằm giúp cho người có uy tín hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo.
Trong thời gian tập huấn, các học viên được các báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề chính:
Chuyên đề 1 (do lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện giảng): Thông báo tình hình KT-XH trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2017; Đặc điểm các dân tộc Việt Nam; Công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
Chuyên đề 2 (do đại diện Công an huyện giảng): Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Thông báo tình hình an ninh trật tự trị an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2017.
Chuyên đề 3 (do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giảng): Củng cố khối đại đoàn kết các đân tộc Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng; Vận động thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở thôn làng, tổ dân phố.

tap-huan-nguoi-co-uy-tin-4.jpg

Cuối buổi tập huấn, Lãnh đạo Phòng dân tộc và Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng mỗi người có uy tín một phần quà trị giá 400.000 đồng nhân dịp Tết của các dân tộc thiểu số…. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận và động viên, khuyến khích những người có uy tín đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Những người có uy tín đã bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền đến người có uy tín và bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hứa sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong vận động, tuyên truyền nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Bế Thị Lãnh - Phòng Dân tộc


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275