CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị phổ biến các Luật mới năm 2017

Hội nghị phổ biến các Luật mới năm 2017

Ngày đăng bài: 25/11/2017
Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật mới ban hành năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện; các cơ quan của Trung ương, tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, dự và chỉ đạo Hội nghị.
HN-pho-biet-Luat-moi.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên của huyện triển khai một số Luật mới đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai năm 2016, kỳ họp thứ Ba năm 2017, gồm: Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 gồm có 03 phần, 26 chương, 426 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 gồm có 09 chương, 08 mục, 68 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 gồm 10 chương, 134 điều, tăng 04 chương, 95 điều so với Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008; Luật Thống kê năm 2015 gồm 9 chương, 72 điều (tăng 30 điều), bổ sung 02 chương mới.
Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương  hiểu và nắm rõ hơn về các nội dung được quy định trong Luật. Đây là những nội dung quan trọng, giúp cho các ngành, địa phương trong huyện thực hiện tốt các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời góp phần  tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, từ đó triển khai thực hiện tại đơn vị cũng như tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện, sớm đưa Luật định vào đời sống thực tiễn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và tùy điều kiện cụ thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; rà soát, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; quan tâm, làm tốt công tác thi đua - khen thưởng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275