CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 24/10/2018

Ngày 23/10/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Cư An. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu công tác HĐND; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; đại diện Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND, Ban TT UBMTTQVN xã Cư An.


Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/9/2018 và trao đổi 02 chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri" và "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp".
Bên cạnh tham luận của các xã, thị trấn, đại biểu tham dự Hội nghị còn có các ý kiến phát biểu phản ánh thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã; các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thẩm tra các báo cáo của UBND...
Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thị Thương - Trưởng phòng Nội vụ huyện hướng dẫn một số nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo các Văn bản: Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018, Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

44708828_915753375283349_290185638538379264_n-(1).jpg

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Ngô Khắc Ngọc đánh giá: Trong thời gian qua, Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt kết quả với khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng. Nhiều hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp được thực hiện đúng quy định; quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp được cải thiện đáng kể… Đồng thời đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế triển khai những nhiệm vụ đã nêu tại Hội nghi và đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, hai Ban HĐND các xã, thị trấn cần chú trọng xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp HĐND cuối năm. Trong đó, đổi mới công tác điều hành kỳ họp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tăng thời gian phát biểu tham luận của đại biểu. Phát huy vai trò của các Ban HĐND, định hướng công tác thảo luận, đảm bảo thời gian. Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt quan tâm công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp HDNĐ huyện cuối năm 2018 đảm bảo đúng quy định.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275