CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 07/05/2018
Ngày 04/5/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp xã lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tân An, huyện Đak Pơ. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Đinh Kíp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tấn Thanh - Chủ tịch HĐND xã Tân An.
Giao-ban-TT-HDND-huyen-voi-cap-xa-1.jpg

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/3/2018 và trao đổi 02 chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương" và "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân"

Giao-ban-TT-HDND-huyen-voi-cap-xa-2.jpg

Tại hội nghị đã có 08 tham luận của 08 đơn vị. Ngoài ra, đại biểu tham dự Hội nghị còn có các ý kiến phát biểu phản ánh thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã nhằm đánh giá những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND hai cấp thời gian qua; các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và được giải đáp một số vướng mắc trong quá trình hoạt động.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Kíp - Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhằm triển khai những nhiệm vụ đã nêu tại Hội nghị; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đôn đốc các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND để đánh giá kết quả công tác, triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo; triển khai hiệu quả hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp và hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND theo quy định; chú trọng đến nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp và đảm bảo công tác tiếp công dân; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND với trẻ em; Thường trực HĐND hai cấp dành thời gian nghiên cứu tài liệu, hồ sơ để chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp HĐND giữa năm theo luật định, nhất là kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp để các nghị quyết khi được ban hành đảm bảo tính thực thi cao…
Đinh Thị Ánh Thy - VP. HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275