CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị gặp mặt Trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín trong đồng bào DTTS

Hội nghị gặp mặt Trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín trong đồng bào DTTS

Ngày đăng bài: 20/11/2019
Sáng ngày 18/11/2019, UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị gặp gỡ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng ban Công tác Mặt trận nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019). Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBMTTQVN các xã, thị trấn và 84 đại biểu là người uy tín tiểu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện.

H1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Ngọc Hương - Chủ tịch UBMTTQVN huyện ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 89 năm qua, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân; tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; xây nhà Đại đoàn kết; Tết cho người nghèo... Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; hoạt động đối thoại với nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Năm 2019, với vai trò hạt nhân của mình, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Trưởng ban Công tác Mặt trận đã có đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp phát động. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín, Trưởng ban CTMT đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.
H2.jpg
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Trưởng Ban công tác Mặt trận, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của huyện trong những năm qua. Đồng thời, mong rằng Trưởng Ban công tác Mặt trận, người uy tín phát huy vai trò là người chủ đạo tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.
                                                          Mỹ Linh – UBMT huyện Đak Pơ
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275