CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Ngày đăng bài: 02/01/2018
Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn huyện vào ngày 27/12/2017.
Trien-khai-NQ-TW-6-khoa-XII-1.jpg

Tham dự hội nghị gồm các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân huyện; chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể huyện; các phó ban Hội đồng nhân dân huyện; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; báo cáo viên Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn.

Trien-khai-NQ-TW-6-khoa-XII-2.jpg
 
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắtNghị quyết 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW); Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 20-NQ/TW); Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 21-NQ/TW). Đây là 4 nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
Vì vậy,  Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề để ứng dụng vào thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tập trung viết thu hoạch, nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt  các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành của huyện và chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ… ở đơn vị, địa phương mình một cách thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; đồng thời triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.
Trương Thị Trúc Hà-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275