CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng bài: 12/07/2018
Chiều ngày 11/7/2018, UBND huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
36935098_866107550253087_9081738175939870720_n.jpg

Theo báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018: Việc triển khai thực hiện các nội dung, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. So với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn huyện giảm 798 hộ, trung bình hằng năm giảm từ 2,5% - 3%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Số hộ nghèo thuộc hộ chính sách người có công trên địa bàn huyện giảm từ 34 hộ vào đầu năm 2016 xuống còn 02 hộ vào đầu năm 2018...
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế như: Tốc độ giảm nghèo tuy đạt kết quả nhưng vẫn có hộ có khả năng tái nghèo. Hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước; chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Trình độ dân trí của nhiều hộ nghèo khá thấp, khó tiếp cận được với các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất. Trình độ, năng lực tổ chức thực hiện của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo còn yếu, chưa chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chương trình.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong thời gian đến đạt hiệu quả cần có sự chung tay, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở. Do vậy, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai một số nội dung như:
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, về cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTSỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, của cộng đồng, tích cực tự giác suy nghĩ, làm ăn để vươn lên thoát nghèo.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo của huyện, các cơ quan phụ trách làng, coi trọng việc huy động nguồn lực tại chỗ; chú trọng đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cán bộ thôn, làng, tổ dân phố, là khâu then chốt để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng nhằm giúp đỡ bà con nâng cao ý thức, tự lực vươn lên thoát nghèo.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại cơ sở…
                                                          Phúc Ân-Phòng LĐ-TB&XH huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275