CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Chín khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Chín khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 25/07/2019
Sáng ngày 23/7/2019, tại Hội trường huyện Đak Pơ, HĐND huyện đã khai mạc Kỳ họp thứ Chín khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 23/7/2019 đến ngày 24/7/2019.
ky-hop-thu-9.jpg

Dự Kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đak Pơ; đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Kíp, Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã khẩn trương, nỗ lực, tích cực triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 11.471 triệu đồng, đạt 52,37% dự toán tỉnh giao, đạt 50,08% dự toán HĐND huyện giao; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt tiến độ đề ra, quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm; các công trình xây dựng cơ bản được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng... Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện qua hoạt động giám sát chủ động đặt câu hỏi chất vấn, tăng cường trao đổi để nâng cao vai trò của người đại biểu, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trường Trung Tuyến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đak Pơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XI, thông báo nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đak Pơ.
Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Lê Văn Châu - Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Nguyễn Ngọc Bích - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện do chuyển công tác khác và bà H’Duyên - Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện do nghỉ hưu theo quy định; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với bà Phạm Thị Thúy Oanh - Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Trong 02 ngày làm việc, Kỳ họp tập trung vào các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Thông báo của UBMTTQVN huyện; các báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND huyện trình ra tại Kỳ họp. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và tham gia nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm, tiến hành chất vấn và được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn giải trình, trả lời chất vấn như: Tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện; việc mua xe chở rác chuyên dụng; vấn đề ô nhiễm môi trường, tình hình dịch bệnh và giải pháp phòng trừ dịch bệnh; vấn đề quản lý, bảo vệ rừng; định hướng đầu ra sản phẩm nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới...; vấn đề quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững; tình trạng dạy thêm học thêm; tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc rà soát thông tin sai sót trên thẻ BHYT; các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; vấn đề an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số, an toàn giao thông; vấn đề xử lý xe độ chế…
Kỳ họp thảo luận và thống nhất thông qua 09 Nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết về nhân sự.
Bế mạc Kỳ họp đồng chí Ngô Khắc Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện khóa III đã tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị, làm cơ sở cho HĐND huyện thảo luận và biểu quyết, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời, đồng chí cũng đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới mà chính quyền các cấp, các ban ngành, các địa phương, đó là: Một là, tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp; quán triệt sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong năm 2019. Hai là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật. Tập trung cải cách hành chính để tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức. Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội. Bốn là, cần thống kê, rà soát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình và lập thủ tục chuẩn bị đầu tư năm 2020. Chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục mưa bão sắp đến, phòng, chống và khắc phục kịp thời dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Năm là, thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, hợp lý những bức xúc đã được đại biểu và cử tri kiến nghị. Đồng thời, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đại biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019; chủ động phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện năm 2020.
                                       Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275