CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Đak Pơ - biểu dương 20 tập thể, cá nhân trong phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2014-20

Đak Pơ - biểu dương 20 tập thể, cá nhân trong phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019

Ngày đăng bài: 07/09/2019
Sáng ngày 6-9, tại Hội trường Mặt trận huyện, Hội Nông dân huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019.
Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tổ chức cho hơn 4.450 hội viên đăng ký xây dựng gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Trên địa bàn huyện hiện có 3.120 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.  Hội đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 440 triệu đồng, cho 93 hội viên, nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất.  Hội Nông dân huyện còn ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 2.102 hộ hội viên vay với tổng dư nợ hơn 73,3 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đak Pơ đã giải ngân cho 907 hộ vay với tổng dư nợ 87 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã kết nạp được 500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 7.714 người, giúp được 621 hội viên thoát nghèo.
image2-(1)-(1).JPG

Trong phong trào nông dân thi xây dựng nông thôn mới, hội viên đã tích cực, chủ động đóng góp được 6,4 tỷ đồng, 25.082 ngày công lao động, hiến được 17.443 mét vuông đất để làm đường bê tông nông thôn, xây dựng được 8 mô hình chi hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 5 hợp tác xã nông nghiệp, sửa chữa 5 căn  nhà dột nát. Đã vận động được 80% nông dân chăn nuôi có chuồng trại, xây dựng 75 nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, thi đua Học tập và làm theo tư tưởng