CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Đak Pơ - Động thổ công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2

Đak Pơ - Động thổ công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2

Ngày đăng bài: 17/08/2019
Sáng ngày 16-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã tổ chức động thổ, khởi công công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 tại huyện Đak Pơ.
Công trình xây dựng gồm 3 phần: cụm công trình đầu mối (đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước); hệ thống đường ống cấp nước phục vụ sản xuất và công trình trên tuyến đường ống (tuyến đường ống chính, tuyến đường ống nhánh N1); Công trình phụ trợ đường thi công, nhà quản lý.

image2-(4).JPG

Theo Quyết định số 269/QĐ-SNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 là cấp công trình đầu mối cấp II, hệ thống đường ống phục vụ sản xuất cấp IV có tổng kinh phí là 175.480.103.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 133.492.107.000 đồng, chi phí thiết bị 1.637.845.000 đồng, chi phí quản lý dự án 2.173.235.000 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 9.606.603.000 đồng, chi phí khác 9.374.926.000 đồng, chi phí dự phòng 19.295.387.000 đồng. Dự kiến công trình làm xong trong 400 ngày.
Sau khi hoàn thành, hồ có diện tích trên 70 ha, trực tiếp cung cấp nước tưới cho 550 ha cây trồng (trong đó, có 100 ha lúa nước, còn lại là cây trồng cạn). Đồng thời, phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 20.000 dân ở các xã Cư An, Tân An và Yang Bắc. 
Lan Anh – TTVHTTTT huyện Đak Pơ
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275