CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện
HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Hai
HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Hai
Sáng ngày 18/8/2021, tại Hội trường huyện Đak Pơ, HĐND huyện đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị có liên quan và 29/30 đại biểu HĐND huyện.


Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh
Chiều ngày 19/8/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình số 18-CTr/TU ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.


UBND huyện tổ chức họp thành viên thường kỳ tháng 8/2021
UBND huyện tổ chức họp thành viên thường kỳ tháng 8/2021
Chiều ngày 10/8/2021, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2021. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị.


Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai
Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai
Chiều ngày 03/8/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.


UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 6 - khóa IV, nhiệm ...
UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 6 - khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 12/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 6 - khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ V
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ V

Sáng 09/7/2021, Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu ...
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021
Chiều ngày 28/6/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại 06 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021 và thảo luận về kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.  


HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 28/6/2021, tại Hội trường huyện, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp; tham dự Kỳ họp có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.


Đak Pơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại bi...
Đak Pơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 21/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì Hội nghị.


UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021
UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021
Sáng ngày 14/6/2021, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn -  Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.


 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275