CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Ngày đăng bài: 31/03/2020
Tải Công văn tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275