CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo về việc xin nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô do hư hỏng, không đảm

Thông báo về việc xin nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô do hư hỏng, không đảm bảo hoạt động

Ngày đăng bài: 27/03/2018
Văn phòng Huyện ủy Đak Pơ thông báo về việc xin nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô do hư hỏng, không đảm bảo hoạt động. Cụ thể như sau:
1- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
Văn phòng Huyện ủy Đak Pơ, địa chỉ: tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
2- Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá
          + 01 Xe ô tô MAZDA 626, biển kiểm soát: 81B – 3556, số máy: 909810-FS, số khung: GE10S2MH000594, năm sản xuất: 1995.
          + Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng y).
3- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.
- Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: có đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; hồ sơ pháp lý gồm: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập.
4- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu thầu
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018.
Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Huyện ủy Đak Pơ, địa chỉ: tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại đơn vị: 0269.3738297
Văn phòng Huyện ủy Đak Pơ thông báo để các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký.
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275