CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày đăng bài: 09/04/2018
Thực hiện Thông báo số 09/TB-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, UBND huyện thông báo như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.
2. Treo băng rôn khẩu hiệu:
Các cơ quan, đơn vị, công sở treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trước trụ sở đơn vị mình từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018, nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
3. Nghỉ Lễ:
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012, việc nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện như sau:
- Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) được nghỉ 01 ngày, vào thứ Tư ngày 25/4/2018.
- Dịp nghỉ lễ 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, được nghỉ liên tục từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.
Các cơ quan, đơn vị, trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
3. UBND huyện yêu cầu:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.
- Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nội dung khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức các hoạt động cổ động, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Thông báo này.
- UBND các xã, thị trấn thông báo, đôn đốc, kiểm tra nhân dân treo cờ Tổ quốc trước nhà của hộ gia đình.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Tải Thông báo chính thức tại đây.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275