CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

Ngày đăng bài: 25/09/2018
Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018
Tải Thông báo chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275