CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện.

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện.

Ngày đăng bài: 30/07/2019
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện.
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện.
Tải file chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275