CHUYÊN MỤC
Sử dụng ứng dụng "Vietnam Health Declaration" để khai báo y tế dành cho người nhập cảnh vào VN và khai báo y tế nội địa dành cho khách du lịch trong nước

Ngày đăng bài: 16/03/2020
+ NCOVI: Khai báo y tế toàn dân (tự khai và có thể khai báo hộ người khác, báo cho cơ quan y tế các trường hợp phát hiện có nghi ngờ về bệnh dịch,..)
+ Vietnam Health Declaration: Khai báo y tế dành cho người nhập cảnh vào VN và khai báo y tế nội địa dành cho khách du lịch trong nước.
+ COVID-19: Theo dõi các thông tin về dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam và trên thế giới, các thông tin chỉ đạo điều hành có liên quan của Chính phủ...


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275