CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế online qua ứng dụng NCOVI

Hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế online qua ứng dụng NCOVI

Ngày đăng bài: 01/04/2020
* Video hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI tại đây

* Tài liệu hướng dân của Bộ Y tế. tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275