CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Danh sách tài khoản đăng nhập các CĐCS

Danh sách tài khoản đăng nhập các CĐCS

Ngày đăng bài: 08/08/2019
Danh sách tài khoản đăng nhập các CĐCS
Danh sách tài khoản đăng nhập các CĐCS


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275