CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Công bố Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. nhiệm kỳ

Công bố Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 18/02/2020
 * Tải Nội dung Dự thảo tại đây
 * Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu. Tải tại đây
 * Một số chỉ tiêu chủ yếu trình Đảng bộ huyện lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2020-2025). Tải tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275