CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo
Default news teaser image
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và phân công nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đak Pơ
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ thông báo lịch tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và phân công nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đak Pơ

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019 của Thường trực HĐND huyện
Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019 của Thường trực HĐND huyện

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp t...
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018
Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018
Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

Default news teaser image
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak PơCơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275