CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo
Default news teaser image
Thông báo tham gia sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2020
* Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Tải tại đây
* Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tải tại đây
* Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Tải tại đây
* Văn bản tham gia sản phẩm. Tải tại đây
* Nội dung các Biểu mẫu. Tải tại đây

Default news teaser image
Hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế online qua ứng dụng NCOVI
* Video hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI tại đây

* Tài liệu hướng dân của Bộ Y tế. tại đây

Sử dụng ứng dụng "Vietnam Health Declaration" để khai báo y tế dành...
Sử dụng ứng dụng "Vietnam Health Declaration" để khai báo y tế dành cho người nhập cảnh vào VN và khai báo y tế nội địa dành cho khách du lịch trong nước
+ NCOVI: Khai báo y tế toàn dân (tự khai và có thể khai báo hộ người khác, báo cho cơ quan y tế các trường hợp phát hiện có nghi ngờ về bệnh dịch,..)
+ Vietnam Health Declaration: Khai báo y tế dành cho người nhập cảnh vào VN và khai báo y tế nội địa dành cho khách du lịch trong nước.
+ COVID-19: Theo dõi các thông tin về dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam và trên thế giới, các thông tin chỉ đạo điều hành có liên quan của Chính phủ...

Default news teaser image
Công bố Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. nhiệm kỳ 2020-2025
 * Tải Nội dung Dự thảo tại đây
 * Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu. Tải tại đây
 * Một số chỉ tiêu chủ yếu trình Đảng bộ huyện lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2020-2025). Tải tại đây

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275