Gia Lai công bố kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Gia Lai công bố kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND quy định kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.
Theo kế hoạch thời gian năm học này, ngày tựu trường của học sinh bậc Mầm non và Tiểu học vào ngày 26/8/2019, thực học vào ngày 03/9/2019; ngày tựu trường của học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông vào ngày 19/8/2019, thực học vào ngày 26/8/2019; đối với hệ giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 09/9/2019, thực học vào ngày 16/9/2019. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 đồng loạt vào ngày 05/9/2019.
Kết thúc học kỳ I vào ngày 05/01/2020, kết thúc năm học vào ngày 31/5/2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 16/6/2020; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020. Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020 thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai hướng dẫn kế hoạch thời gian cụ thể của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học; thực hiện chế độ báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Lệ Thanh - Văn phòng

Quay lại