CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức UBND
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN
CO-CAU-TO-CHU-UBND.jpg

Lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021:
DSC_0012.JPG
Ông: Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện
Email: truongn.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269. 3738266
DSC_0050-(1).JPG
Ông: Nguyễn Trọng Thủy-Phó Chủ tịch UBND huyện,
phụ trác lĩnh vực văn hóa-xã hội
Email: thuynt.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3738388
DSC_0001-(1).JPG
Ông: Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện,
phụ trách lĩnh vực Kinh tế.
Email: honhv.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3509336
 
 

Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
 
1. Ông: Võ Thanh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, kiêm Trưởng phòng Y tế; 
ĐT: 02693738269;
Email: tuanvt.dakpo@gialai.gov.vn
2. Ông: Nguyễ Long - Chánh Thanh tra; 
ĐT: 02693738268;
Email: longn.dakpo@gialai.gov.vn
3. Ông: Lê Văn Châu - Trưởng phòng Tư pháp;  
ĐT: 02693738437;
Email: chaulv.dakpo@gialai.gov.vn
4. Ông: Nguyễn Phương Thành - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 
ĐT: 02693738291;
Email: thanhnp.dakpo@gialai.gov.vn
5. Ông: Nguyễn Hiệp - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
ĐT: 02693738327;
Email: hiepn.dakpo@gialai.gov.vn
6. Ông: Nguyễn Công Chánh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
ĐT: 02693738239;
Email: chanhnc.dakpo@gialai.gov.vn
7. Ông Nguyễn Ngọc Bích: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
ĐT: 02693738238;
Email: bichnn.dakpo@gialai.gov.vn
8. Ông: Nguyễn Chí Cường - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
ĐT: 02693738270;
Email: cuongnc.dakpo@gialai.gov.vn
9. Ông: Tần Văn Anh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
ĐT: 02963738293;
Email: anhtv.dakpo@gialai.gov.vn
10. Bà: H'Duyên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;
ĐT: 02693738274;
Email: duyenh.dakpo@gialai.gov.vn
11. Bà: Bùi Thị Thương - Trưởng phòng Nộ vụ;
ĐT: 02693738294;
Email: thuongbt.dakpo@gialai.gov.vn
12. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Dân tộc.
ĐT: 0902782282;
Email: anhntl.dakpo@gialai.gov.vn.
 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275