CHUYÊN MỤC
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN
CO-CAU-TO-CHUC.jpg

Lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021:
DSC_0012.JPG
Ông: Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện
Email: truongn.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269. 3738266
DSC_0050-(1).JPG
Ông: Nguyễn Trọng Thủy-Phó Chủ tịch UBND huyện,
phụ trác lĩnh vực văn hóa-xã hội
Email: thuynt.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3738388
DSC_0001-(1).JPG
Ông: Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện,
phụ trách lĩnh vực Kinh tế.
Email: honhv.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3509336
 
 

Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức UBND

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275