CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn ​2850/BTC-QLCS

2850/BTC-QLCS Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

14/03/2018

14/3/2018

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị

31/12/2017

01/01/2018

Nghị định 152/2017/NĐ-CP

152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

27/12/2017

01/01/2018

Chỉ thị 47/CT-TTg

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

27/12/2017

27/12/2017

Thông tư 137/2017/TT-BTC

Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm

25/12/2017

10/02/2018

Nghị định ​129/2017/NĐ-CP

129/2017/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

16/11/2017

01/01/2018

Quy định 102-QĐ/TW

Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

15/11/2017

15/11

Quyết định 2018/QĐ-BTC

Quyết định bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

09/10/2017

12/10/2017

Luật 08/2017/QH14

Luật Thủy Lợi

19/06/2017

01/7/2018

Công văn 2676/BTC-QLCS

Công văn hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

28/02/2017

28/02/2017

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275