CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi và 10 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

17/12/2015

17/12/2015

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

09/12/2015

22/9/2015

Báo cáo .../BC-UBND (Dự thảo)

Tài liệu họp tổng kết năm 2015

19/11/2015

19/11/2015

Công văn 4192/UBND-KTTH

Công văn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng bánh Trung thu, đồi chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh

25/09/2015

25/9/2015

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định số 201/QĐ-UBND

11/03/2015

11/3/2015

Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định số 165/QĐ-UBND

27/02/2015

27/02/2015

Quyết định 166/QĐ-UBND

Quyết định số 166/QĐ-UBND

27/02/2015

27/02/2015

Quyết định ​176/QĐ-UBND

176/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đak Pơ

18/04/2014

18/4/2014

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2013

09/8/2013

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2012

22/5/2012

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275