CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định công bố 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

30/06/2016

30/6/2016

Công văn 848/SKHĐT-TH

Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khinh tế - xã hội năm 2017

21/06/2016

21/6/2016

Công văn 847/SKHĐT-TH

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

21/06/2016

21/6/2016

Quyết định 470/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 21 thủ tục hành chính sửa đổi, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

26/05/2016

26/5/2016

Quyết định 456/QĐ-UBND

Quyết định công bố 8 thủ tục hành chính mới, 23 thủ tục hành chính sửa đổi và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

24/05/2016

24/5/2016

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định công bố 16 thủ tục hành chính mới, 10 thủ tục hành chính sửa đổi, và 09 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

24/05/2016

24/5/2016

Công văn 560/STC-QLNS

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

31/03/2016

31/3/2016

Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế vận hành, khai thác sử dụng thông tin Kế hoạch hóa phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/02/2016

03/2/2016

Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/12/2015

17/12/2015

Quyết định 1200/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

17/12/2015

17/12/2015

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275