CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​173/QĐ-TTr

173/QĐ-TTr Quyết định về việc thu hồi tiền

04/12/2017

04/12/2017

Công văn ​4453/UBND-NC

4453/UBND-NC xử lý kiến nghị sau thanh tra

01/12/2017

01/12/2017

Thông báo 2070/SNNPTNT-QLCLNLSTS

Phối hợp tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn tỉnh Gia Lai năm 2017

21/11/2017

21/11/2017

Quyết định ​807/QĐ-UBND

807/QĐ-UBND Quyết định giao bổ sung 89 biên chế công chức cho sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

17/11/2017

17/11/2017

Quyết định 797/QĐ-UBND

Quyết định công bố 31 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

31/08/2017

31/8/2017

Quyết định ​277/QĐ-UBND

277/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đak Pơ

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định ​276/QĐ-UBND

276/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2017

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định 900/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện rút ngắng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bản tỉnh Gia Lai

06/12/2016

06/12/2016

Quyết định 443/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/07/2016

01/7/2016

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

30/06/2016

30/6/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275