CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > 01/TB-TNMT về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên

Thông báo: 01/TB-TNMT về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ

Số hiệu: 01/TB-TNMT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Phòng Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Phương Thành
Ngày ban hành: 08/06/2018 Ngày hiệu lực: 08/6/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275