CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện > Công văn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

Công văn: Công văn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

Số hiệu: 403/UBND-TCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Nguyễn Trường
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: 16/5/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:
Tài liệu liên quan:
- 403-signed.pdf

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275