CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 79/KH-UBND

79/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10/2018"

02/10/2018

02/10/2018

Thông báo 148/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Thông báo 148/TB-UBND

148/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Quyết định ​454/QĐ-UBND

454/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Trần Vi Đồng

18/09/2018

18/9/2018

Kế hoạch ​69/KH-UBND

69/KH-UBND Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong công tác cải cách thể chế năm 2018 trên địa bàn huyện

22/08/2018

22/8/2018

Quyết định 416/QĐ-UBND

416/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định 417/QĐ-UBND

417/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Võ Ngọc Dũng

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định ​414/QĐ-UBND

414/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Đak Pơ

16/08/2018

16/8/2018

Công văn ​887/UBND-VP

887/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

16/08/2018

16/8/2018

Quyết định 403/QĐ-UBND

403/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với 08 hộ gia đình

14/08/2018

14/8/2018

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275