CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quy trình QT03

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ (QT 03)

10/07/2013

07/10/2013

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Pơ

11/11/2011

18/11/2011

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 23/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

13/03/2007

20/3/2007

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275