CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện > Về việc khai thác tài liệu phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện

Công văn : Về việc khai thác tài liệu phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện

Số hiệu: 116/HĐND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ Người ký: Đinh Kíp
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: 4/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275