CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phương hướng phân bổ ngân sách huyện năm 2017

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

43/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 06/NQ-UBBC

Nghị quyết về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/04/2016

25/4/2016

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Khóa III

21/12/0201

21/12/2017

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275