CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 114/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I, năm 2018 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Báo cáo 99/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

23/11/2017

23/11/2017

Thông báo 95/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2017

03/11/2017

Thông báo 27/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/05/2017

23/5/2017

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

21/12/2016

21/12/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275