CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​1035/QĐ-UBND

1035/QĐ-UBND Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai

25/07/2018

25/7/2018

Quyết định ​329/QĐ-UBND

329/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp

17/07/2018

17/7/2018

Quyết định ​329/QĐ-UBND

329/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp của ông Nguyễn Trọng Hân

17/07/2018

17/7/2018

Quyết định ​327/QĐ-UBND

327/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Đến

16/07/2018

16/7/2018

Quyết định ​1018/QĐ-UBND

1018/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2018

13/07/2018

13/7/2018

Quyết định 323/QĐ-UBND

323/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

11/07/2018

11/7/2018

Quyết định ​1003/QĐ-UBND

1003/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với bà: Bùi Thị Thương

09/07/2018

09/7/2018

Quyết định ​1002/QĐ-UBND

1002/QĐ-UBND Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Nguyễn Long

09/07/2018

09/7/2018

Công văn 12/TTCNTT&TT-NV

12/TTCNTT&TT-NV Hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ

05/07/2018

5/7/2018

Nghị định 96/2018/NĐ-CP

96/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

30/06/2018

01/7/2018

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275