CHUYÊN MỤC








Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 79/KH-UBND

79/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10/2018"

02/10/2018

02/10/2018

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ ĐẤT 2018

Danh sách kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

01/10/2018

01/10/2018

Thông báo 87/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên Quý IV, năm 2018 củ Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/09/2018

28/9/2018

Thông báo 148/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Quyết định ​977/QĐ-UBND

977/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

25/09/2018

25/9/2018

Thông báo 148/TB-UBND

148/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Thông báo ​1362/TB-SNV

1362/TB-SNV Thông báo về việc tuyển dụng công chức cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Kế hoạch ​2098/KH-UBND

2098/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/09/2018

20/9/2018

Quyết định ​454/QĐ-UBND

454/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Trần Vi Đồng

18/09/2018

18/9/2018

Quyết định 1261/QĐ-UBND

1261/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Lý Giang Hùng

18/09/2018

18/9/2018

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275