CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 248/BC-UBND

248/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

20/11/2018

20/11/2018

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

45/2018/QĐ-TTg Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

09/11/2018

25/12/2018

Quyết định ​513/QĐ-UBND

513/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

06/11/2018

06/11/2018

Quyết định ​1458/QĐ-UBND

1458/QĐ-UBND Quyết định giao chhỉ tiêu biên chế sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2018

05/11/2018

05/11/2018

Quyết định 502/QĐ-UBND

502/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Huỳnh Màu

29/10/2018

29/10/2018

Quyết định ​498/QĐ-UBND

498/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Trần Văn Thái

26/10/2018

26/10/20185

Quyết định ​499/QĐ-UBND

499/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ bà Võ Thị Ánh Hồng

26/10/2018

26/10/2018

Kế hoạch ​85/KH-UBND

85/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018

12/10/2018

12/10/2018

Quyết định ​482/QĐ-UBND

482/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Tô Đình Hải

11/10/2018

11/10/2018

Quyết định 1303/QĐ-UBND

1303/QĐ-UBND Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với Giáo viên, Nhân viên, Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ từ Trưởng Trung học cơ sở Phan Bội Châu sang Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Bội Châu - xã Phú An, huyện Đak Pơ

05/10/2018

05/10/2018

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275