CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công điện khẩn 08/CĐ-BNN

Công điện khẩn về việc phòng cháy, chửa cháy rừng

05/03/2012

5/3/2012

Quyết định 04 /QĐ-UBND

Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai

04/01/2012

4/1/2012

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/12/2011

29/12/2011

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg

Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

28/12/2011

28/12/2011

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Pơ

11/11/2011

18/11/2011

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020

22/03/2011

22/3/2011

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản hành chính

19/01/2011

19/1/2011

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

04/01/2011

4/1/2011

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Về quy định chế độ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai

24/12/2010

24/12/2010

Quyết định ​2891/QĐ-BNN-TL

2891/QĐ-BNN-TL Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

12/10/2009

12/10/2009

 |<  <  22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275