CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị định ​67/2018/NĐ-CP

67/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

14/05/2018

01/7/2018

Quyết định ​721/QĐ-UBND

721/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ về xử lý kỷ luật công chức lãnh đạo đối với ông: Võ Thanh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

14/05/2018

14/5/2018

Công văn 480/UBND-TCKH

480/UBND-TCKH Về việc góp ý Dự thảo Quyết định tổ chức quản lý, thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Đak Pơ

14/05/2018

14/5/2018

Quyết định ​623/QĐ-UBND

623/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

10/05/2018

10/5/2018

Thông báo 29/TB-HĐND

29/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

10/05/2018

10/5/2018

Thông tư ​45/2018/TT-BTC

45/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

07/05/2018

02/7/2018

Quyết định ​128/QĐ-UBND

128/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Trần Ngọc Đông

03/05/2018

03/5/2018

Báo cáo 84/BC-UBND

84/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018

02/05/2018

02/5/2018

Nghị định 62/2018/NĐ-CP

62/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

02/05/2018

02/5/2018

Quyết định 173/QĐ-UBND

173/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

27/04/2018

27/4/2018

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275