CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 239/QĐ-UBND

239/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

30/05/2018

30/5/2018

Kế hoạch ​44/KH-UBND

44/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các Luật mới năm 2018

25/05/2018

25/5/2018

Quyết định 210/QĐ-UBND

210/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với bà Võ Thị Anh, xã Yang Bắc

23/05/2018

23/5/2018

Quyết định ​142/QĐ-UBND

142/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Khá

16/05/2018

16/5/2018

Quyết định ​141/QĐ-UBND

141/QĐ-UBND Quyết định giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

16/05/2018

16/5/2018

Nghị định ​77/2018/NĐ-CP

77/2018/NĐ-CP Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

16/05/2018

01/7/2018

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

05/2018/TT-BNNPTNT Thông tư quy định chi tiết một số diều của Luật Thủy lợi

15/05/2018

01/7/2018

Nghị định ​67/2018/NĐ-CP

67/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

14/05/2018

01/7/2018

Quyết định ​721/QĐ-UBND

721/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ về xử lý kỷ luật công chức lãnh đạo đối với ông: Võ Thanh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

14/05/2018

14/5/2018

Công văn 480/UBND-TCKH

480/UBND-TCKH Về việc góp ý Dự thảo Quyết định tổ chức quản lý, thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Đak Pơ

14/05/2018

14/5/2018

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275