CHUYÊN MỤC

UBND huyện Đak Pơ

 
Địa chỉ:
Tổ dân phố 2 - Thị trấn Đak Pơ - Huyện Đak Pơ, Gia Lai Việt Nam

Phone:
0593.738.269 - Fax: 0593.738.275

Email:
vphdnd.dakpo@gialai.gov.vn


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275