CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp xã > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275